EFC_3P  е предназначен за управление на  двупътни, компенсирани по налягане  регулатори на дебит тип ECFR-2W, както и на съпътстващите ги хидравлични елементи в състава на хидравлична станция за товарни и автомобилни асансьори и други хидравлични повдигателни платформи. За разлика от едно- и двускоростните системи за задвижване, използването на пропорционални регулатори на дебит позволява скоростта на платформата да се променя плавно, като при това скоростта остава постоянна независимо от товара. Това подобрява комфорта и точността на позициониране. Тъй като се намалят ударните натоварвания на платформата, се увеличава надеждността на закрепването и конструкцията като цяло.  EFC_3P  се използва като интерфейсен модул между контролера на асансьора ( който може да е предназначен за електрически задвижвания) и хидроагрегат за хидравличен подемник ( например на HSE2SP ).  EFC_3P е изключително лесен за свързване и използване. Монтира се на DIN шината в ел таблото на асансьора, захранва се от оперативното напрежение 24 или 12 VDC и изисква само три сигнала от контролера – „надолу“, „нагоре“ и „ ниска скорост“. Доставя се с готови кабели с дължина 3 м. Необходимо е  да се свърже към междинното реле за включване на контактора на помпата и към два хидравлични клапана –  за движение надолу (DOWN) и за разтоварване на помпата (BYPASS) .      

Технически характеристики

Захранващо напрежение,VDC                                от 10 до 35

Масимален консумиран ток,A                                            1,2

Брой цифрови входове , акт.“0“                                         4

Ток на цифровите входове, mA                                         20       

Брой цифрови изходи  тип ОК                                            3

Макс ток на цифровите изходи, А                                      2,5

Габаритни размери, mm                                         70x90x70

Монтаж                                                                     DIN шина

Тегло, g                                                                                  150     

 EFC_3P е с двустранен клеморед, от едната страна са входовете, а от другата са изходите и захранването:

Входове :

GND                - „маса“

U=5VDC          - стабилизирано напрежение за потенциометър (при асансьорите не се използва)

0-5VDC           - аналогов вход за управление с напрежение 0 – 5 V

4-20mA           - аналогов вход за управление с ток         

GoUp               - сигнал  за управление  нагоре, акт.“0“

GoDown          - сигнал  за управление надолу, акт. „0“

AuxInp2           - доп. цифров вход за управление, акт. „0“

LowSpeed       - сигнал за превключване на скоростта, акт. „0“

Изходи и захранване

GND    -           Минус на захранването - “маса“

10-35 VDC      - захранващо напрежение

BYPASS            - изход за управление тип ОК – „Разтоварване“

DOWN             - изход за управление тип ОК – „Надолу“

PUMP              - изход за управление тип ОК – „Помпа“

Gnd                 - ”маса“ към регулатора на дебит

Vout                - импулсен сигнал за управление на ECFR-2W

U=6.63V          - захранване на регулатора ECFR-2W

Панелът за настройка, от който се задават основните параметри на EFC-3P, се състои от четири програмни превключватели (ПП) с по 16 позиции - от 0 до F :   

Vmin  – Задава минималната скорост на вдигане/спускане.  Vmin е стойността от която стартира рампата за ускоряване и края на рампата за забавяне. Отделно в контролера е програмирана постоянна стойност за нулев дебит на регулатора при изключване на изхода. 

Рампа за ускорение  – Задава времето  за нарастване на скоростта от Vmin до Vmax. По-голяма стойност – по-бавно ускоряване. 

Рампа за забавяне -  Задава времето за намаляне на скоростта от Vmax до Vmin. По-голяма стойност, по-бавно спиране.

Vmax   - Задава максимална скорост на вдигане/спускане. Vmax се настройва до максималната скорост, която може да осигури дебита на помпата.

 

 

Режим на работа:

Управление на хидравличен асансьор ( Приложение 2 - кликнете за по-добро качество) . Асансьорната уредба като цяло се управлява от собствен контролер , който приема сигналите от датчиците, бутониерите и дистанционните (RemoteControl) , управлява вратите и индикациите, а също така, чрез три изхода – NO контакти или „отворен колектор“ с активно ниско ниво (маса) - управлява EFC_3P. От своя страна EFC_3P управлява  регулатора на дебит ECFR-2W, вентила HV1 за движение надолу, HV2 който разтоварва помпата и мотора на помпата чрез К1 и КТ1, т.е цялата хидравлична станция. Изходите на асансьорния контролер са : A – надолу, B – нагоре и C – превключване на скоростта . Алгоритъмът на интерфейса е следния: Основния контролер на асансьора (PLC)  включва своя изход А (надолу)  и го оставя включен. Платформата плавно ускорява надолу до Vmax. Когато наближи етажа, PLC включва изход С ( скорост)  – платформата забавя до Vmin и поддържа тази скорост докато PLC изключи А и платформата спира. Когато трябва да се вдига - PLC включва  изход   В (нагоре) и го оставя включен – извършва се процедура по включване на помпата – чрез междинното реле К1  се включва контактора КТ1 и чрез него мотора на помпата. Помпата е разтоварена и моторът се развърта без да товари  ел мрежата. След около 1 сек. HV2 се включва и по този начин се подава налягане в системата. През това време на регулатора ECFR-2W е подаден сигнал за Vmin, така че веднага след подаване на налягане в системата, платформата потегля нагоре с минимална скорост. Веднага  след потегляне скоростта започва да се увеличава по рампата за ускоряване _/  и платформата плавно тръгва нагоре, ускорявайки от Vmin  до Vmax. Когато наближи етажа,  PLC получава сигнал от съответната рид-ампула и  включва изхода С  - скоростта плавно намаля от Vmax до Vmin по рампата за спиране  \_ .  Когато  се подаде сигнал от рид-ампулата за позиция  на етажа, PLC изключва изхода В и платформата позиционира на етажа.  Ако се включат едновременно изходи А и С  – платформата се движи  с Vmin  надолу до изключване на изход А. Ако се включат едновременно изходи В и С  – платформата се движи с Vmin нагоре до отпадане на изход В. Това може да се използва  при настройка на асансьорната уредба (ревизия).  При първоначално пускане и настройка на асансьора може да се използва модул ECF_BLT05, който се включва на входните клеми на EFC_3P и осъществява връзка със смартфон. С приложението EFC_TEST може да се управлява платформата нагоре/надолу с висока/ниска скорост. Приложението следи за нелогични действия или прекъсната връзка и ако има такива, прекратява теста и спира платформата.

 

Проекти осъществени с нашата технология

Ножичен подемник 

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com