Съобщения !

 ВНИМАНИЕ !!!!

Уважаеми, клиенти искаме да Ви информираме, че се преместихме на нов адрес. Новото ни местоположение е град Казанлък ул."Тонзос" 4 

 

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА ПДФ Печат Е-мейл

Гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване

След продажбата на фискално устройство сервизът издава договор за поддръжка. Експлоатацията трябва да бъде в съответствие с гаранционните изисквания описани в паспорта на фискалното устройство.Извънгаранционната експлоатация на фискалното устройство трябва да бъде в съответствие с изискванията описани в договора с упълномощен сервиз.

Въвеждане в експлоатация на фискално устройство

Услугата "ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО" ние извършваме в съответствие с Наредба Н-18 от 13.12.2006г. . Фискалното устройство не може да бъде използвано, докато не бъде фискализирано и не се получи потвърждение за регистацията му на сървъра на НАП. Потвърждението за успешно извършените процедури по регистрацията на фискалното устройство е получаването на номер (FDRID) от сървъра на НАП. Данните необходими за въвеждане в експлоатация на фискално устройство са:

 • * Наименование на фирма
 • * Адрес на фирмата /за ЕТ адрес на управителя по лична карта/
 • * Наименование на обект
 • * Адрес на обект
 • * ЕИК по БУЛСТАТ
 • * Номер от НАП за регистрация по ДДС
 • * Видове стоки и услуги, които ще се програмират в ЕКАФП 

Документи потвърждаващи за извършена регистрация на фискално устройство:

 • * Свидетелство за регистрация на ФУ /издава се от упълномощен сервиз/
 • * Касов бон от въвеждането в експлоатация на ФУ съдържащ номер за регистрацията на ФУ на сървъра на НАП
 • * Договор за техническо обслужване
 • * Паспорт на ФУ

Промяна данни на фирма във фискалнo устройствo

Услугата "ПРОМЯНА ДАННИ НА ФИРМА ВЪВ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО" може да бъде извършена в сервиза или на място при клиента(само при предварителна заявка и уточняване). При промяна данни на фирма е необходимо да се отрази промяната в клишето на ЕКАФП и да се извършат промени на данни на фирмата в базата данни на сървъра на НАП. Издава се ново свидетелство за регистрация на фискално устройство и нов договор с актуалните изменения. Необходими документи:

 • * Паспорт на ЕКАФП
 • * Договор за техническо обслужване
 • * Печат на фирмата

 Смяна адрес на обект

Услугата "СМЯНА АДРЕС НА ОБЕКТ" може да бъде извършена в сервиза или на място при клиента(само при предварителна заявка и уточняване). При промяна адрес на обект е необходимо да се промени адреса на обекта в клишето на ЕКАФП и да се извърши промяна на данни в базата данни на сървъра на НАП. Издава се ново свидетелство за регистрация на фискално устройство и нов договор с актуалните изменения. Промяната се отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети. Необходими документи:

 • * Паспорт на ЕКАФП
 • * Договор за техническо обслужване
 • * Печат на фирмата

Демонтаж на фискална памет

Демонтаж на фискална памет се извършва в следните случаи:

 • * Препълване на фискалната памет
 • * Смяна на собственика
 • * Смяна на типа
 • * Прекратена регистрацията на ФУ
 • * Бракуване на ФУ
 • * Повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й
 • * Грешка в блок на фискалната памет
 • * Грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ
 • * След приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия

При демонтаж на фискална памет е необходимо от ЕКАФП да бъде отпечатан отчет от фискална памет за периода от датата на въвеждане в експлоатация до датата на съставяне на протокол за демонтаж. Изготвят се 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет. Необходими документи:

 • * 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет
 • * Касов бон с отчет от ФП за периода на експлоатация
 • * Паспорт на ЕКАФП
 • * Договор за техническо обслужване
 • * Печат на фирмата
 • * Свидетелство за регистрация на ФУ

Ремонт на фискално устройство

Ремонт на фискално устройство се извършва от упълномощен сервиз, с които е сключен договор за техническо обслужване. Сервизния техник описва ремонта в паспорта на ЕКАФП.

 Други услуги

Освен базовите услуги, предлагаме също:

Профилактика:

 • * Фискалните устройства за които има сключен договор за техническо обслужване подлежат на профилактика. Профилактика на фискалното устройство се извършва в сервиза след предварителна заявка.
Програмиране на параметри и департаменти:
 • * Във фискалните устройства за които има сключен договор за техническо обслужване могат да бъдат направени промени в департаментите и параметрите. Програмирането се извършва в сервиза или при клиента след предварителна заявка.
Сверяване на дата и час:
 • * Сверяване на дата и час във фискалните устройства, за които има сключен договор за техническо обслужване се извършва БЕЗПЛАТНО в сервиза или на място при клиента.
 

Партньори

Фирмите с които работим :

Съобщения !

 ВНИМАНИЕ !!!!

Уважаеми, клиенти искаме да Ви информираме, че се преместихме на нов адрес. Новото ни местоположение е град Казанлък ул."Тонзос" 4